Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Yurt dışından satın alınan cep telefonları posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye getirilebilir mi?

Yurt dışından satın alacağınız cep telefonunu, posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla, gümrük vergilerinden muaf olarak veya vergilerini ödeyerek Türkiye’ye getirmeniz mümkün değildir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.