Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Yolculara ait eşyaların posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye getirilmesi mümkün müdür?

Yolcunun yurda gelirken yanında getiremediği kişisel eşyasının, yurda gelişinden bir ay önceki veya üç ay sonraki süreler içerisinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirilmesi mümkündür.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.