Yolcu ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden yapılan eşyalarını yurt içine getirebilir veya yurt dışına çıkarabilir mi?

Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve yurtdışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurtdışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'de satın alındığının belgelendirilmesi şartına bağlıdır.Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve buna bağlı ikincil mevzuat” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.