Yabancı taşıtlar Türkiye’de nasıl kullanılır?

•    Yabancı plakalı taşıtlar; Türkiye’ye giriş yaparken adına kaydedilmiş olan kişinin yanı sıra, bu kişinin yurtdışında yerleşik eşi, annesi, babası ve çocukları tarafından kullanılabilir.
•    Yabancı plakalı taşıtın adına kayıtlı olduğu kişi taşıtın içinde olsa bile, yukarıda belirtilenlerden başka hiç kimse taşıtı kullanamaz. (Acil durumlar hariç olmak üzere)
•    Yabancı plakalı taşıtın adına kayıtlı olduğu kişinin annesi, babası, eşi veya çocukları yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlamıyorlar ise, taşıtı kullanamazlar. 

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.