Yabancı plakalı taşıt vekâletname ile yurtdışına nasıl çıkarılır?

Yabancı plakalı taşıt, geçerli bir vekâletname yoluyla yurtdışına çıkarılabilir. Bunun için aşağıdaki koşulların tümünün sağlanması gereklidir:
•    Gümrük Müdürlüğüne geçerli bir vekâletname sunulmalıdır. 
•    Taşıtı yurtdışına çıkaracak olan kişinin yurtdışında yerleşik olması gereklidir.  
•    Vekâlet veren ve vekâlet alan kişilerin gümrük idaresine birlikte başvurması gereklidir.  

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.