Taşıtla Türkiye’ye giriş yaparken sizden hangi belgeler istenir?

 •Taşıtın, Türkiye’ye getiren kişinin yerleşik olduğu ülkede kayıtlı olduğunu gösteren Mülkiyet Belgesi (Ruhsat)
•Taşıtı Türkiye’ye getiren kişiye ait Sürücü Belgesi (Ehliyet)
•Taşıtı Türkiye’ye getiren kişiye ait pasaport veya pasaport yerine geçen kimlik belgesi
•Taşıtı Türkiye’ye getiren kişinin yurt dışında yaşadığını gösteren belge: Gümrük idaresi, bazı durumlarda kişinin yurtdışında yaşadığından emin olmak isteyebilir. Bu durumda, kimlik belgesi veya pasaportun yanı sıra, oturma izninin de gümrük idaresine sunulması gerekir.
•Türkiye'de geçerli olan bir trafik sigorta poliçesi.
•Yurtdışında emekli olmuş kişiler için, emeklilik belgesinin konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümesi.
•Gerekli olduğu hallerde, geçerli bir vekaletname veya kira sözleşmesi,
•Şahıs adına değil, şirket adına kayıtlı olan bir taşıt getirildiği hallerde, taşıtı getiren kişinin şirketin ortağı veya çalışanı olduğunu gösteren belgenin, noterden veya konsolosluktan onaylanmış olan Türkçe tercümesi.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.