Türkiye’ye geçici olarak getirilen taşıtlara verilen süre nedir?

•Türkiye vatandaşları için izin süresi en fazla 730 gündür.
•Yabancı uyruklu vatandaşlardan, oturma izni bulunanlar için taşıtlara verilecek süre oturma izninde belirtilen süre kadardır. Bu süre 730 günden fazla olamaz.
Yabancı uyruklu vatandaşlardan, oturma izni bulunmayanlar için taşıtlara verilecek süre 180 günde toplam 90 gün süre verilir.
•Taşıta verilen süre, tek seferde kullanabileceği gibi, parça parça da kullanabilir.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.