Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Türkiye’de kayıtlı ve kullanımda olan cep telefonunuzun, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurt dışından size gönderilmesi mümkün müdür?

Yurt dışına seyahat ettiğinizde, IMEI numarası Türkiye’de kayıtlı olan cep telefonunuzun çeşitli nedenlerle yurt dışında kalması ve bu telefonun posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye geri gönderilmesi durumunda, telefonun size teslim edilmesi ancak IMEI numarasının  kayıtlı olduğunun teyit edilmesi halinde mümkündür.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.