Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye getirilen eşyanın vergileri nasıl ödenir?

Adınıza gelen gönderinin bedelinin 1.500 Avro’ya kadar olması ve ticari nitelik taşımaması halinde tahsil edilecek tek ve maktu vergi konusunda posta idaresi ve hızlı kargo firması tarafından size bilgi verilir. Eşyanın vergilerini ödemeyi kabul etmeniz halinde gönderinin kapınızda size teslim edilmesi sırasında bu vergiler tahsil edilir. 
Eşyanızın ticari nitelik taşıması veya eşyanızın miktarının brüt 30 kilogramı ve bedelinin 1.500 Avro’yu geçmesi durumunda  ise ithalat mevzuatı hükümleri uygulanır. Bu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılması için ilgili gümrük idaresine başvurmanız gereklidir. 

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.