Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye getirilen eşyadan hangi ücretler alınır?

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye getirilen eşyadan alınması gereken vergiler dışında Ticaret Bakanlığı tarafından bir ücret istenmez. 
Posta/hızlı kargo taşımacısı tarafından, operatör olarak gümrük beyanını yaptıkları eşyanız için;
Bedeli 150 Avro’ya kadar kişisel kullanıma mahsus kitaplarda müşavirlik ücreti, ordino/terminal vb. ücreti, ardiye ücreti alınmaz.
Ağırlığı brüt olarak 30 kilogram ve bedeli 1.500 Avro’nun altında olan eşya için gümrük müşavirliği ücreti, ordino-terminal vb. ücreti alınmamakta; ayrıca eşyanız hakkında size bildirim yapıldığı tarihten itibaren 3 gün süreyle ardiye ücreti istenilmemektedir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.