Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye getirilemeyecek eşyalar hangileridir?

Posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla adınıza getirilemeyecek eşyalar şunlardır:
- tütün ürünleri (elektronik sigara ve kartuşları dahil), 
- alkollü ürünler, 
- cep telefonu, 
- kozmetik ürünleri, 
- uyuşturucu ve uyarıcı etkiye haiz maddeler, 
- silah ve tüfek, 
- et ve süt ürünleri.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.