Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla adınıza gelen eşyanın bedeli nasıl belirlenir?

Posta ya da hızlı kargo yoluyla adınıza gelen eşyanın bedeli belirlenirken, faturaya, satış fişine veya ödemeye ilişkin belgeye bakılır. Ancak bu belgelerdeki bedelin şüpheli bulunması durumunda, eşyanın gümrük kıymeti gümrük idaresi tarafından belirlenir ve gümrük işlemleri buna göre sonuçlandırılır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.