Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 30.10.2018

Posta ve Hızlı Kargo

İnternet alışverişleri dahil olmak üzere, adınıza yurt dışından gönderilmiş eşyanın posta ya da
hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ülkemize getirilmesi ve adresinizde size teslim edilmesi
mümkündür.
Operatör yetkisi bulunan hızlı kargo firmaları ve posta idaresi, sizin adınıza eşyanın gümrük
işlemlerini yapar. Eşyanın size tesliminde taşıma ücreti dışında başka bir ücret talep edilmez.
Bununla birlikte gönderinin geldiğine dair bildirimin tarafınıza yapıldığı tarihten itibaren üç
gün geçtikten sonra her geçen gün için ardiye ücreti alınır.
Ağırlığı brüt olarak 30 kilogramı ve bedeli 150 Avro’yu geçmeyen, kişisel kullanım için
gelen, ticari miktar ve nitelikte olmayan ve Avrupa Birliğinden doğrudan gelen eşya için %18
oranında, diğer ülkelerden gelen eşya için %30 oranında vergi alınır. Bu eşyanın ÖTV
Kanununa ekli olan IV sayılı liste kapsamına girmesi durumunda, buna ilave olarak %20
oranında vergi uygulanır. Kitap veya benzeri basılı yayından ise vergi alınmamaktadır.
Bedeli 150-1500 Avro arasında kişisel kullanım için gelen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşya için hızlı kargo operatörleri sizin adınıza detaylı beyan vererek işlemi gerçekleştirebilmektedir. Bu kapsamda eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesi ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir. Bununla birlikte, operatör firmaları gönderi geldiğine dair bildirimin tarafınıza yapıldığı tarihten itibaren ardiye, müşavirlik v.b. ücretleri talep edebilir.

Ticari miktar ve nitelikte olan eşya ile ağırlığı brüt olarak 30 kilogramı ve bedeli 1.500
Avro’yu geçen kişisel kullanıma mahsus eşyanın gümrük beyanı Ticaret Bakanlığı tarafından
yetkilendirilen operatörler tarafından yapılamaz. Bu kapsamdaki eşyanın gümrük beyanı ve
diğer gümrük işlemlerinin sizin tarafınızdan ya da temsilciniz tarafından yapılması ve ithalat
vergilerinin ödenmesi gerekir.
Posta ya da hızlı kargo yoluyla adınıza gelen eşyanın bedeli belirlenirken, faturaya, satış fişine
veya ödemeye ilişkin belgeye bakılır. Ancak bu belgelerdeki bedelin şüpheli bulunması
durumunda, gümrük memurlarınca kıymet tespiti yapılır ve gümrük işlemleri tamamlanır.
İlaç ve takviye edici gıdalar ise, sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçeteye
istinaden teslim edilir.
Kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşya ve kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzer basılı yayınların serbest dolaşıma girişi basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile yapılır.

Posta veya hızlı kargo yoluyla, yurt dışından ülkemize, her türlü sigara ve diğer tütün ürünleri,
alkollü ürünler, Türkiye’de IMEI kaydı bulunmayan cep telefonları, kozmetik ürünler, silah
ve tüfek, et ve süt ürünleri getirilemez.
Ülkemizden yurt dışına, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla eşya göndermek
istemeniz durumunda, eşyanın bedeli 15.000 Avro’yu geçmemeli ve miktarı brüt 300
kilogramdan az olmalıdır. Gümrük işlemlerini, sizin adınıza posta idaresi ya da hızlı kargo
firması yapar. Bunun için sizden taşıma ücreti dışında herhangi bir ücret talep edilmez.
Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.