Kimler Türkiye’ye yabancı plakalı taşıt getirebilir?

•Yurt dışında yerleşik kişiler, yaşadıkları yerde adlarına kayıtlı olan bir adet yabancı plakalı kara taşıtını geçici olarak Türkiye'ye getirebilirler.
•Taşıtı getirecek olan kişinin öncelikle yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlaması gerekir. 
•‘Yurtdışında yerleşik olmak’; olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin, son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunması demektir. Bu koşulu sağlayıp sağlamadığınızı www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan "Yurt Dışında Yerleşiklik Sorgulama" hizmetini kullanarak sorgulayabilirsiniz. Son 1 yıl, kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru hesaplanır.
•Taşıt getirecek kişilerin yurtdışında ikamet etmeleri şarttır. Gemilerde çalışan, şantiyede geçici süreyle görev yapan veya otelde kalan vatandaşlar yurtdışında yerleşik sayılmazlar.  
•185 günlük süre hesabında kişinin sadece taşıtı ile Türkiye’ye girdiği tarihler değil aynı zamanda taşıtsız olarak örneğin uçakla giriş çıkış yaptığı tarihler de dikkate alınır!

Yurtdışında emekli olanların emeklilik belgelerini ibraz etmeleri halinde emeklilik tarihinden sonra ilk defa Türkiye’ye getirecekleri taşıt için yurtdışında yerleşik olma koşulu aranmaz.
Ayrıca, emekli olanların taşıtlarına verilen süre içerisinde taşıtları ile yurtdışına çıkmaları ve izin süresi içinde Türkiye’ye geri gelmeleri durumunda da bu kişiler için yurtdışında yerleşik olma koşulu aranmaz.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.