Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Hangi eşyanın posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye getirilmesi için belirli belgeler aranır?

Aşağıda belirtilen eşya, aşağıda belirtilen belgelerin gümrük idaresine ibraz edilmesi şartıyla posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye getirilebilir:
- İlaçlar: Doktor raporu, hastane raporu veya doktor reçetesi.
-Takviye edici gıdalar: Doktor raporu, hastane raporu veya doktor reçetesi. Ayrıca, milli sporcular için milli sporcu belgesinin ibraz edilmesi istenir. 
-Silah ve tüfek dışında ilgili mevzuatta geçen ateşli silah, bıçak ve benzeri eşya için: Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak uygunluk yazısı aranır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.