Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Hangi eşyanın gümrük beyanı operatör tarafından yapılamaz?

Ticari miktar ve nitelikte olan eşya ile ağırlığı brüt olarak 30 kilogramı ve bedeli 1.500 Avro’yu geçen kişisel kullanıma mahsus eşyanın gümrük beyanı ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen operatörler tarafından yapılamaz. 
Bu kapsamda ki eşyanın gümrük beyanı ve diğer gümrük işlemlerinin sizin tarafınızdan ya da temsilciniz tarafından yapılması gerekir.Bu eşyaya, yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.