Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Hangi eşya operatör yetkisi almış olan hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından beyan edilebilir?

Aşağıda belirtilen eşya, Ticaret Bakanlığı’ndan operatör yetkisi almış olan hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından gümrük idaresine beyan edilebilir:
a) Bedeli 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın,
b) Ağırlığı brüt olarak 30 kilogramı ve bedeli 1.500 Avro’yu geçmeyen, kişisel kullanım için gelen ve ticari olmayan eşya,
c) Yurt dışına gönderdiğiniz, ağırlığı brüt olarak 300 kilogramı ve bedeli 15.000 Avro’yu geçmeyen eşya,
d) Numunelik eşya ve modeller,
e) Yolcu eşyası,
f) Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen kitap veya basılı yayın.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.