Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Hangi eşya operatör yetkisi almış olan hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından beyan edilebilir?

1. Aşağıda belirtilen eşya, Ticaret Bakanlığı’ndan operatör yetkisi almış olan hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından gümrük idaresine basitleştirilmiş gümrük bayanı beyan edilebilir:
a) Bedeli 1500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın,
b) Ağırlığı brüt olarak 30 kilogramı ve bedeli 150 Avro’yu geçmeyen, kişisel kullanım için gelen ve ticari olmayan eşya,
c) Kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşya,
d) KDV ve/veya ÖTV istisna belgelerine sahip kurumlar tarafından getirilecek olan eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar.
e) Yurt dışına gönderdiğiniz, ağırlığı brüt olarak 300 kilogramı ve bedeli 15.000 Avro’yu geçmeyen eşya,
f) Numunelik eşya ve modeller,
g) Yolcu eşyası,
ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen kitap veya basılı yayın.
h) İnceleme, analiz veya test işlemleri kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmeyen, serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı aşmayan bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya.

2. Diğer taraftan, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen, değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ticari   miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı normal usulde detaylı beyan ile operatör yetkisi almış hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından yapılabilir.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.