Hangi araçlar engelli kişilere tanınan vergi muafiyeti kapsamında getirilemez?

Aşağıda belitilen araçların engelli kişilere tanınan vergi muafiyetinden yararlanarak Türkiye’ye getirilmesi mümkün değildir:
-    Sadece otomatik vitesli olan araçlar,
-    Özel surette yapılmış hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçlar,
-    Engelli kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmayan araçlar,
-    Arazi araçları, 
Ancak, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gazilerde özel tertibat aranmaz.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.