Getirdiğiniz taşıtı Türkiye’de bırakıp yurt dışına çıkabilir misiniz?

Türkiye’ye gelirken getirdiğiniz taşıtı Türkiye’de bırakıp yurtdışına çıkmak istiyebilirsiniz. Bu durumda, aşağıdaki iki işlemden birini yapmanız gereklidir: 
1.  Taşıtı en yakın gümrük idaresine teslim edersiniz. 
2. Türkiye’de bırakmak istediğiniz taşıtın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten ve iki nüsha olarak düzenlenmiş olan taahhütnameyi en yakın gümrük idaresine verirsiniz. Bu taahhütnameyi www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan "Yurt Dışına Taşıtsız Çıkışlarda Taahhütname Verme ve Kaldırma" hizmetini kullanarak gümrük idaresine verebilirsiniz.
Taşıtı Türkiye’de bırakarak yurt dışına çıktığınız her seferde bu iki işlemden birini yapmanız gereklidir.
İşlemlerinizi size en yakın gümrük idaresine başvurarak yapabilirsiniz.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.