Engelli kişilere tanınan vergi muafiyetinden faydalanarak araç ithal edilirken nereye başvurulur?

Engelli kişilere tanınan vergi muafiyetinden faydalanarak araç ithal edilebilmesi için, araç Türkiye’ye getirilmeden önce, engelli kişinin bizzat kendisi, vasisi veya gümrük mevzuatı uyarınca engelli kişiyi temsil etme yetkisini haiz olan kişiler tarafından aşağıda yer alan yetkili gümrük idarelerinden birine başvurulur:

1- Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü
2- Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü
3- İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü
4- Gebze Gümrük Müdürlüğü
5- Malatya Gümrük Müdürlüğü
6- Rize Gümrük Müdürlüğü
7- Mersin Gümrük Müdürlüğü

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.