Engelli kişilere tanınan vergi muafiyeti kapsamında araç ithalinde uygulanan vergi muafiyetinin kapsamı nedir?

Özel tertibatlı araç ithalinde uygulanan vergi muafiyeti gümrük vergisini, ÖTV ve KDV’yi kapsar. 
Ancak, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ÖTV Kanununda yapılan özel bir düzenleme bulunmaktadır.
Buna göre, engellilere tanınan vergi muafiyeti kapsamında yurt dışından Türkiye’ye ithal edilen araçlar için, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonunda “-Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan gümrüklenmiş değeri 1.004.200 TL’yi aşanlar için, ÖTV ödenmesi gereklidir. 
Bu tür araçlar için geçerli olan ÖTV gümrük idarelerince tahsil edilir. 
Burada belirtilen gümrüklenmiş değer, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil olmak üzere, aracın gümrük vergilerinden muaf olmadığı duruma göre hesaplanır.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.