Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 8.11.2018

e-İhracat Gümrük İşlemleri

e-İhracat, temel olarak, mal ve hizmetlerin internet üzerinden yurt dışına satılmasıdır.
e-İhracatta gümrük işlemleri, normal ve standart ihracat işlemlerinden daha farklı ve daha kolay bir yöntemle yapılmaktadır. “Mikro İhracat” olarak da adlandırılan, değeri 15.000 Avro ve miktarı brüt 300 kilograma kadar olan eşyanın ihracatına ilişkin gümrük işlemleri, Ticaret Bakanlığı tarafından operatör yetkisi verilmiş olan posta ve hızlı kargo firmaları tarafından yapılır.
e-İhracat işlemlerinizi,
- Hızlı kargo firmasına ya da posta idaresine ödediğiniz taşıma ücreti dışında bir maliyete katlanmadan,
- Gümrük müşavirliği hizmet bedeli ve ihracatçı birliğine üyelik aidatı ödemeden,
- Gümrük beyanınız ihracatçı birliği tarafından onaylanmaksızın, gerçekleştirirsiniz.
Eşyanız, operatör firma tarafından kapınızdan teslim alınarak ve gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemleri bu firma tarafından yapılarak yurt dışına gönderilir. Ayrıca, bu şekilde yaptığınız ihracattan doğan KDV iadesini de alabilirsiniz.
Değeri 15.000 Avro ve miktarı brüt 300 kilograma kadar olan ve operatör hızlı kargo firması ya da posta idaresi tarafından gümrük işlemleri tamamlanarak yurt dışına ihraç edilen eşyanın kısmen ya da tamamen geri gelmesi durumunda, geri gelen eşyanın gümrük beyanı da operatör firma tarafından yapılabilmektedir.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.