Bedelsiz ithalat yoluyla gelen araçlardan hangi vergiler alınır?

 -    Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 
-    Aracın CIF Değeri (Navlun ve sigorta bedeli dahil olmak üzere aracın gümrük kıymeti) ve ÖTV Toplamının % 18’i oranında Katma Değer Vergisi (KDV) 
aracın serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir.
Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tespitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar aşağıdaki gibidir: 

                
Araç yaşı
(birim)

Amortisman oranı (%)
 
Amortisman tutarı (birim)
Vergiye esas kıymet
(birim)
1 20 100x%20=20 100-20=80
2 10 100x%10=10 80-10=70
3 10 100x%10=10 70-10=60
4 10 100x%10=10 60-10=50
5 10 100x%10=10 50-10=40
6 10 100x%10=10 40-10=30
7 - - 100x%20=20
8 - - 100x%20=20
9 - - 100x%20=20


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme;4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.