Başvurular hangi gümrük idarelerine yapılmaktadır?

Başvurular aşağıdaki gümrük idarelerine yapılmaktadır:

- Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü (0312-397 75 47)
- İstanbul Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü (0212-465 80 16)
- İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü (0232-463 12 96)
- Gebze Gümrük Müdürlüğü (0262-754 24 01)
Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme;4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.