Başkasına ait bir taşıtı Türkiye’ye getirebilir misiniz?

Başkasına ait olan yabancı plakalı taşıtların vekâletname veya kiralama yoluyla Türkiye’ye getirilmesi aşağıdaki durumlarda mümkündür:
•    Hem vekâleten taşıtı getiren kişinin, hem de taşıt sahibinin Türkiye dışında yerleşik olması,
•    Taşıtın, getiren kişinin yerleşik olduğu ülkede kayıtlı olması 
(Buna bir istisna olarak, Avrupa Birliği’nde ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler, ikamet yerleri dışında ve birlik içindeki ülkelerde adlarına kayıtlı olan taşıtları getirebilirler.)
•    Kiralanarak (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesinin bulunması.

Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.