Posta ve Hızlı Kargo Rehberi

  • Revizyon Tarihi : 4.12.2018

Adınıza posta ya da hızlı kargo taşımacılığı ile gelen hangi eşya için gümrük vergisi ödersiniz?

1. Adınıza yurt dışından gelen, ağırlığı brüt olarak 30 kilogramı ve bedeli 150 Avro'yu aşmayan, kişisel kullanımınıza mahsus olan eşyadan, geldiği ülkeye göre değişen oranda tek ve maktu vergi alınır.  
Söz konusu vergi, eşyanın;
- AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %20
- Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %30; 
- Kişisel kullanıma mahsus kitap olması halinde ise ülke ayrımı olmaksızın %0 olarak uygulanmaktadır. 
Eşyanın ÖTV Kanununa ekli olan IV sayılı liste kapsamında olması durumunda, ilave olarak %20 oranında tek ve maktu vergi uygulanmaktadır.
2. Bedeli 150-1500 Avro arasında olan kişisel kullanıma mahsus olan eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır.


Not: Bu sayfada yer alan metinler, görseller ve videolar, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez.
Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili yasal düzenleme; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” ile bunlara bağlı ikincil mevzuat'ta yer almaktadır.